Teamcoaching

Team Coaching is er op gericht om het team te helpen kwalitatief betere prestaties te leveren, beter te leren samenwerken en zich beter te ontwikkelen. Wil een team meer van zijn potentieel realiseren, dan moeten de belemmeringen worden teruggedrongen. Belemmeringen kunnen onder andere zijn: gebrek aan vertrouwen in andere teamleden, angsten, rivaliteit, verborgen agenda’s, niet luisteren, geen zinvol collectief werk, vaste overtuigingen en standpunten. Maar ook langdurige, niet uitgesproken conflicten of een vertrouwenscrisis kunnen aanleiding zijn tot een kortdurend coachingstraject.

Waarom teamcoaching…

Een succesvol team slaagt er beter in problemen en barrières te bespreken en te verminderen. Je kunt zo’n team herkennen aan het schijnbaar ontbreken van hiërarchie in relaties en aan stevige, kritische gesprekken. Voorts wordt er duidelijke feedback gevraagd en gegeven, en is er een geconcentreerde activiteit. Er is gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bereiken van de doelen, hulp of steun wordt gevraagd en aangeboden. Kortom er heerst een grote mate van onderlinge betrokkenheid.