Training Time management

In deze complete training Time Management leren medewerkers hun werk beter te organiseren en tijdsproblemen op te lossen. Het resultaat zal zijn dat medewerkers hun taken, projecten en voornemens ook echt realiseren.

Men leert focus te houden in een (werk)omgeving waarin onderbrekingen, spoedtaken, telefoontjes, vele e-mail en collega’s die jouw hulp nodig hebben dagelijks voor afleiding zorgen.